Politica DMCA de Notificare şi Ştergere


II. Introducere

GWHOST implementează următoarea politică DMCA de notificare şi şteregere. GWHOST respectă drepturile de proprietate intelectuală ale părţilor terţe şi se aşteapta la acest lucru şi din partea celorlaţi. Ca parte a efortului nostru de recunoaştere a drepturilor de autor ale părţilor terţe, GWHOST respectă Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") din SUA şi este, prin urmare, protejat de clauza de limitare a responsabilităţii, conform 47 U.S.C. § 512, cunoscută, în mod obişnuit, drept prevederea “safe harbor” din DMCA. Procedura de notificare a încălcării, procedura de contra-notificare şi politicile de ştergere sunt stabilite mai jos.

II. Notificare de invocare a încălcării drepturilor de autor

A. Avertizare abuz

DMCA permite deţinătorilor drepturilor de autor sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestora să trimită notificări către furnizorii de servicii, precum GWHOST, pentru a solicita dezactivarea sau ştergerea de pe serverele GWHOST a materialelor găzduite, care încalcă aceste drepturi de autor. Un aspect important este că DMCA impune penalizări semnificative, inclusiv costuri de judecată şi taxe de avocat, celor care abuzează procedura de notificare a încăcării, prin declaraţii false conform cărora fie materialul încalcă drepturile de autor, fie a fost eliminat în mod greşit. GWHOST va urmări persoanele care abuzează procedura de notificare şi contra-notificare în baza DMCA şi va coopera cu organele de aplicare a legii în orice anchetă privind un astfel de abuz. Vă rugăm să vă asiguraţi că îndepliniţi toate cerinţele, înainte de a trimite o notificare DMCA către agentul nostru desemnat, identificat mai jos.

B. Conţinutul şi procedura de notificare

În cazul în care consideraţi că materialul dumneavoastră a fost copiat, reprodus, alterat sau publicat într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sub legea federală, sau că drepturile dumneavoastră de autor au fost, în orice mod, încălcate, vă rugăm să trimiteţi o notificare DMCA către agentul desemnat al GWHOST, care să includă următoarele:

1. o semnătură electonică sau fizică a persoanei autorizate să acţioneze în numele deţinătorului drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală;

2. o descriere a materialelor protejate prin drepturi de autor sau de proprietate intelectuală, care susţineţi că au fost încălcate;

3. o descriere a localizării pe serverele GWHOST a materialeor protejate prin drepturi de autor, care susţineţi că au fost încălcate (preferabil care să includă URL-ul specific, asociat materialului);

4. numele dumneavoastră complet, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail;

5. o declaraţie pe propria răspundere că utilizarea contestată nu este autorizată de deţinătorul drepturilor de autor, reprezentatul(ţii) său sau de lege;/p>

6. o declaraţie, având cunoştinţa sancţiunilor penale prevăzute de lege pentru sperjur, conform căreia informaţiile menţionate mai sus în Notificare sunt corecte şi că sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală sau că sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deţinătorului drepurilor de autor sau de proprietate intelectuală.

Reclamanţii pot trimite Notificarea de invocare a încălcării drepturilor de autor pe abuse@gwhost.ro

III. Politici şi Proceduri de ştergere

GWHOST implementează următoarele Politici şi Proceduri de ştergere. La primirea oricărei notificări de invocare a încălcării drepturilor de autor, GWHOST va acţiona cu promptitudine pentru a trimite notificări clientului său privind presupusa încălcare şi va lua măsuri pentru a dezactiva sau şterge materialul vizat. Notificările DMCA sunt, în general, procesate în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii, în absenţa circumstanţelor atenuante. GWHOST îşi rezervă, în orice moment, dreptul de a dezactiva accesul sau de a şterge orice material sau lucrare expresivă de pe serverele sau serviciile sale, care se presupune că încalcă drepturile de autor în baza unei notificări DMCA valide sau pe baza faptelor sau circumstanţelor în urma cărora activitatea de încălcare este evidentă. Politica fermă a GWHOST este de a închide contul care încalcă în mod repetat drepturile de autor, când este cazul, iar GWHOST ca acţiona cu promptitudine pentru a elimina accesul tuturor materialelor care încalcă drepturile de autor ale altor persoane, conform procedurii stabilite în temeiul 17 U.S.C. §512 a DMCA. Procedura pentru notificarea GWHOST de invocare a încălcării drepturilor de autor este stabilită în Secţiunea II(B), a prezentului document. Dacă notificarea DMCA nu respectă prevederea §512, stipulată în DMCA, dar respectă substanţial cele (3) trei cerinţe de indentificare a materialelor care încalcă legea drepturilor de autor, conform §512, prevăzută în DMCA, GWHOST va încerca să contacteze sau să ia alte măsuri rezonabile pentru a contacta partea reclamantă cu scopul de a asista acea parte la respectarea procedurii de transmitere a unei notificări în baza DMCA. Conform menţiunii de mai sus, atunci când agentul desemnat al GWHOST primeşte o notificare validă, GWHOST va acţiona cu promptitudine pentru a şterge şi/sau dezactiva accesul materialului care încalcă legea drepturilor de autor şi va notifica clientul sau abonatul prejudiciat. Apoi, clientul sau abonatul prejudiciat poate trimite o contra-notificare agentului desemnat, utilizând procedurile de contra-notificare, stabilite mai jos. GWHOST îşi rezervă dreptul de a modifica, altera sau adăuga conţinut în această politică şi se recomanda ca toate persoanele afectate să verifice această pagină cu regularitate pentru a lua la cunoştinţă orice modificări efectuate.

IV. Proceduri de contra-notificare

Dacă Adresantul unei Notificări de invocare a unei încălcări a drepturilor de autor (“Notificare”) consideră că Notificarea este eronată sau falsă şi/sau că materialul care se presupune că încalcă legea drepturilor de autor a fost şters/dezactivat în mod greşit, în conformitate cu procedurile prevăzute mai sus în Secţiunea III, Adresantul are permisiunea de a trimite o contra-notificare în temeiul prevederii 47 U.S.C. §512(g)(2) & (3). O contra-notificare este metoda corespunzătoare pentru Adresant de a contesta ştergerea sau dezactivarea necorespunzătoare a materialului în temeiul Notificării. Informaţiile furnizate de Adresant într-o contra-notificare trebuie să fie corecte şi autentice, iar Adresantul va fi răspunzător de orice declaraţii false, conţinute în contra-notificare, în temeiul prevederii 47 U.S.C. §512(f).

Pentru a iniţia o contra-notificare, Adresantul trebuie să trimită agentului desemnat al GWHOST următoarele informaţii:

1. o descriere specifică a materialului care a fost şters sau dezactivat pe baza Notificării.

2. o descriere a localizării materialului pe GWHOST sau a Conţinutului înainte de ştergerea şi/sau dezactivarea unui astfel de material (preferabil care să includă URL-ul specific, asociat materialului).

3. o declaraţie care să reflecte convingerea Adresantului că ştergerea sau dezactivarea materialului a fost efectuată în mod eronat. Pentru facilitatea procedurilor, poate fi utilizată următoarea formulare: “Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea sperjurului, că materialul la care se face referire a fost şters sau dezactivat de furnizorul servciului ca urmare a unei greşeli sau interpretări eronate a materialului care urmează a fi şters sau dezactivat.

4. o declaraţie prin care Adresantul este de acord cu jurisdicţia Curţii Districtuale Federale în şi pentru districtul judiciar unde se află Adresantul, sau dacă Adresantul este în afara Statelor Unite ale Americii, cu oricare district judiciar în care furnizorul serviciului poate fi găsit, şi că Adresantul va accepta notificarea actelor de procedură iniţiate de persoana sau reprezentatul persoanei care a trimis Notificarea.

5. adresa fizică a Adresantului, numărul de telefon şi adresa de e-mail.

Contra Notificările pot fi trimise la abuse@GWHOST.ro

Vă rugăm să nu solicitaţi alte răspunsuri sau informaţii agentului nostru desemnat.

După primirea unei contra-notificări în baza DMCA, agentul nostru desemnat va redirecţona contra-notificarea reclamantului original, care a trimis iniţial Notificarea de identificare a materialului care se presupune că încalcă legea drepturilor de autor.

V. Clienţi Furnizori de Servicii GWHOST

Unii dntre clienţii GWHOST sunt “Furnizori de servicii”, în temeiul 47 U.S.C. § 512(k)(1). În consecinţă, GWHOST solicită ca orice Notificare DMCA referitoare la o presupusă încălcare a drepturilor de autor de către utilizatori terţi, clienţi sau abonaţi ai Clienţilor Furnizori de Servicii GWHOST să fie trimisă direct catre agentului desemnat al clientilor.

VI. Modificări

GWHOST îşi rezervă dreptul de a modifica, altera sau adăuga conţinut în această politică şi, prin urmare, se recomandă tuturor utilizatorilor să verifice cu regularitate această pagină pentru a lua cunoştinţă de astfel de modificări.